NoRules -liveroolipelisäännöt

JOHDANTO

Säännöt on luonut ja kehittänyt Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry., mainitse sääntöjen alkuperä niitä käyttäessäsi. Sääntöjä voi vapaasti muokata larpin kontekstiin sopiviksi, tai niistä voi käyttää vain tiettyjä osia.

NoRules-sääntöjen käyttäminen tarkoittaa, että eläytyminen korvaa nippelitiedot. Huijaaminen on kiellettyä, eläytyminen sallittua. NoRules-larpeissa eläydytään ja liveroolipelataan: jos haluat vain ampua kaikki hahmot ja "voittaa pelin", tämä harrastus ei sovi sinulle.

Larpin kirjoittajilla, järjestäjillä ja turvallisuusvastaavalla on oikeus poistaa larpista ja sen alueelta häiriötä aiheuttavat tai osallistujien turvallisuutta vaarantavat henkilöt ja keskeyttää larppi tarvittaessa.

Alle 15-vuotiailta osallistujilta vaaditaan NoRules-peleissä vanhempien täyttämä lupalappu, mikäli he osallistuvat peliin ilman huoltajaa. 

Nuoren tai aloittelevan pelaajan on myös mahdollista saada kummipelaaja, joka tukee larppaajaa henkilökohtaisesti peliin valmistautumisessa. Kummipelaajat ovat vapaaehtoisena toimivia kokeneempia larppaajia.

Oiein larpeissa ja muissa tapahtumissa kaikki osallistujat vastaavat siivouksesta ja jälkien korjauksesta. Jos lähdet kesken larpin tai välittömästi sen jälkeen, kerro lähdöstäsi larpin järjestäjälle.

Epäselvissä tilanteissa älä epäröi kääntyä larpin järjestäjän puoleen.

OFFGAME-SÄÄNNÖT

Offgame tarkoittaa peliin/larppiin kuulumatonta asiaa ja ingame vastaavasti peliin kuuluvia asioita. Useimmissa larpeissa on nimetty offgame-huone, jossa säilytetään peliin kuulumattomia, pelaajien henkilökohtaisia tavaroita ja jonne pelaajat voivat tarvittaessa vetäytyä lepäämään/rauhoittumaan, jos tahtovat poistua hahmostaan.

Offgame-merkki

Offgame-merkkinä larpissa toimii nyrkki nostettuna pään päälle. Offgame-merkkiä käyttävä pelaaja on muille pelaajille näkymätön, eikä muiden pelaajien tule reagoida häneen. Offgame-merkkiä voi käyttää milloin tahansa, jos se ei voimakkaasti häiritse muita pelaajia tai pelin kulkua. Esimerkiksi yksittäiselle pelaajalle tai pelinjohdolle tarkoitettua offgame-kysymystä varten ei offgame-merkkiä välttämättä tarvitse käyttää, mutta pidempiä aikoja offgamessa viettävän, pelipaikalla liikkuvan pelaajan on hyvä käyttää merkkiä.

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Jos larpin aikana syntyy vaara- tai häiriötilanne, keskeytä peli huutamalla "PELI SEIS!" Kuka tahansa voi keskeyttää pelin tällä käskyllä. Pelinjohdon tehtävä on selvittää tilanne.

Jos kuulet larpin aikana "PELI SEIS!" -käskyn, toista se ja jää paikallesi odottamaan jatko-ohjeita, ellet ole itse suorassa vaarassa. Kun vaara- tai häiriötilanne on selvitetty, pelinjohto käynnistää pelin uudelleen huutamalla "PELI JATKUU", joka kuitataan toistamalla.

"APUA" -hätähuuto tarkoittaa aina OIKEAA hätätilannetta. Jos käytät "apua"-sanaa vahingossa larpin aikana, voit korjata lisäämällä perään jotakin pelimaailmaan sopivaa (esim. "Apua, miekka lävisti rintani.") Jos olet epävarma, sattuiko vastapelaajaan oikeasti, varmista kysymällä esim. "Offgame, oletko kunnossa?".

Tapahtumapaikalla on aina ensiapulaukku, jonka sijainti kerrotaan ennen larpin alkua. Myös larppiin osallistuvat ensiaputaitoiset henkilöt, mahdollisesti paikalla oleva häirintäyhdyshenkilö sekä täysi-ikäinen turvallisuusvastaava esitellään ennen larpin alkua.

Turvallisuus tulee tarkistaa larpin tyyppiä ja tapahtumapaikkaa ajatellen. Huomioon tulee ottaa esimerkiksi paloturvallisuus, toiminta hätätilanteissa, sääntöjen ymmärtäminen ja aseiden ja suojien turvallisuus.

Jos tapahtumapaikalle saapuu larppiin kuulumattomia henkilöitä, selitä tilanne ja ohjaa ulkopuoliset kohteliaasti pois pelipaikalta,  esim. "Hei, meillä on käynnissä liveroolipeli, tämä on yksityistilaisuus”.Jos larpin ulkopuoliset henkilöt tuottavat ongelmia, nouda paikalle larpin järjestäjä tai turvallisuusvastaava.

RAJOITUKSET

Alkoholin hallussapito ja käyttö tapahtumapaikalla on koko tapahtuman ajan kielletty, mikäli tapahtumaan osallistuu alaikäisiä.

Pelinjohtaja voi kuitenkin harkintansa mukaan sallia mietojen alkoholijuomien kohtuullisen käytön tapahtumapaikalla, mikäli kaikki tapahtuman osallistujat ovat täysi-ikäisiä JA pelipaikan järjestyssäännöt tai vuokrausehdot eivät kiellä alkoholin käyttämistä. Alkoholinkäytön tulee tällöinkin olla eläytymistä tukevaa, ei humalahakuista.

Suomen laissa kiellettyjen päihteiden, huumausaineiden ja varusteiden (esim. oikeiden aseiden) hallussapito ja käyttäminen tapahtumapaikalla on kielletty.

Muiden osallistujien fyysisen, henkisen tai aineellisen turvallisuuden rikkominen on kielletty, ja tapahtuman järjestäjillä on oikeus poistaa asiattomasti käyttäytyvä henkilö pelialueelta.

Tupakointi ja tulenteko on sallittu vain kiinteistön omistajan tai tapahtumanjärjestäjän niille osoittamilla paikoilla.

HÄIRINTÄ

Tapahtumat ovat aina ehdottomasti häirinnästä vapaita. Asiaton, syrjivä ja loukkaava puhe, käytös tai viestittely ei kuulu larppaamiseen.

Oieillä on kaksi eri sukupuolia olevaa häirintäyhdyshenkilöä, joihin voit ottaa yhteyttä, jos olet kokenut larpissa tai larpin ulkopuolella häirintää, oli kyse sitten seksuaalisesta häirinnästä, epäasiallisesta käytöksestä tai siitä, että toinen pelaaja ylittää asettamasi rajat. Häirintäyhdyshenkilöt keskustelevat tapauksista tarvittaessa keskenään, kuitenkin vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen. Luvallasi häirintäyhdyshenkilö voi toimia yhteistyössä myös yhdistyksen hallituksen kanssa. Oiein häirintäyhdyshenkilöt tavoittaa sähköpostilla osoitteesta hairinta.oiei@gmail.com.

Tapahtumalle voi valita oman häirintäyhdyshenkilön/-henkilöitä. Häirintäyhdyshenkilö on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen, ja hänen kanssaan voi puhua luottamuksellisesti. Häirintäyhdyshenkilö toimii tukenasi ja tarvittaessa välittäjänä sinun ja häiritsijän välillä, ja ääritilanteissa auttaa asioidessa poliisin tai muun viranomaisen kanssa. Jos jokin asia jäi vaivaamaan sinua, älä pelkää olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön – liian pieniä syitä yhteydenottoon ei ole.

Häirintäyhdyshenkilöt tai vähintään näiden yhteystiedot suositellaan esiteltävän jokaisen pelin infomateriaalissa tai alkubriiffissä. Valmista materiaalia häirinnänvastaisuuteen larpeissa löytyy Turvallisempaa larppaamista -materiaalipaketista.

VASTUU

Peleissä noudatetaan Suomen ja fysiikan lakeja. Larpin järjestäjät eivät vastaa osallistujien aiheuttamista vahingoista tai ongelmista, vaan larppaajat vastaavat itse omista teoistaan sekä niiden vaikutuksista ympäristöön ja muihin ihmisiin.

Larppaajat vastaavat omasta käytöksestään ja turvallisuudestaan.

Jos päädyt tilanteeseen, jonka koet häiritseväksi tai ahdistavaksi, pyri poistumaan tilanteesta ja hae apua joko luotettavalta larppaajalta, pelinjohtajalta tai häirintäyhdyshenkilöltä.

Omien tavaroidensa lisäksi larppaajat vastaavat hahmolleen lainaamistaan tai hahmonsa varastamista tavaroista. Vahingot, joille ei voida löytää tekijää ja joita vakuutukset tai osallistumismaksujen ylijäämä ei kata, pyritään kattamaan osallistujien kesken.

Turvallisuusvastaava tarkistaa larpissa käytettävien tilojen, aseiden ja suojusten turvallisuuden, alle 15-vuotiaiden larppaajien lupalaput sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

VAKUUTUKSET

Larpeissa ei yleensä ole vakuutusta. Larppaajia kannustetaan hankkimaan vapaa-ajan vakuutus.

 

LARPPISÄÄNNÖT

TAISTELU

Taistelut paikoissa, joissa taistelijat voivat aiheuttaa vahinkoa itselleen, muille tai irtaimistolle, tulee siirtää turvallisempaan paikkaan. Muutenkin taistelussa tulee aina toimia siten, että toisille ei aiheuteta vaaraa (esim. hajonneilla aseilla). Jos taistelupaikalle ilmaantuu jokin vaaratekijä tulee taistelu keskeyttää "PELI SEIS" -käskyllä.

Edes hidastetussa lähitaistelussa ei koskaan käytetä aseina erikseen hyväksymättömiä esineitä tai astaloita, esim. kiviä, halkoja tai muita ympäristöstä löytyviä ns. improvisoituja aseita. Mikäli osallistujalla ei ole turvallisuusvastaavan hyväksymää aseistusta, noudatetaan aseettoman taistelun sääntöjä.

Aseeton taistelu

Aseeton taistelu mallinnetaan hidastettuna, teatraalisesti. Kokeneempi, isompi ja ilkeämpi hahmo voittaa, paitsi jos toinen tietää paremmin. Muista, että usein näyttävä häviö voi luoda parempaa peliä kuin nopea voitto.

Ampuma- ja kontaktiaseet

Larpeissa käytettävät ampuma- ja kontaktiaseet eivät saa vaarantaa larppaajien turvallisuutta. Turvallisuusvastaava testaa aseet ennen larpin alkua. Vain turvallisuusvastaavan hyväksymiä aseita saa käyttää larpissa.

Jousipyssyt

Jousiammuntaa harjoitellut larppaaja voi käyttää alle 25-paunaista jousipyssyä tylppäkärkisillä pehmustetuilla nuolilla. Turvallisuusvastaava tarkistaa nuolet ja jousen ennen tapahtuman alkua. Nuolien suositellaan täyttävän Sotahuuto-tapahtumalle määritellyt standardit, jotka löytyvät täältä.

Hyvä havainnollinen video aiheesta täällä.

Bofferit ja lateksit

Päähän, nivusiin tms. ei saa tähdätä eikä pehmomeikoilla saa pistää. Turvallisuusvastaava tarkistaa kaikki lateksi- ja bofferiaseet ennen tapahtuman alkua. Kaikkien bofferiaseiden suositellaan täyttävän Sotahuuto-tapahtumalle asetetut standardit, jotka löytyvät täältä.

Teräsaseet

Larppaajien tulisi ottaa erityisen tarkasti huomioon omat kykynsä sekä aseiden aiheuttamat vaarat (taistelun lisäksi esim. liukastumiset) teräsaseita käytettäessä. Täysmittaista terästaistelua ei suositella muille kuin lajin harrastajille ja tällöinkin ainoastaan pelinjohdon luvalla. Teräsaseilla taistellessa pääpaino ei ole kilpailussa, vaan tunnelman luomisessa.

Puukot ja veitset

Terässäännöistä poiketen puukot ja syömäveitset on sallittu syömiseen, tulentekoon ja vuoleskeluun omalla vastuulla. Muuten ne on pidettävä tupessaan eikä niitä vedetä lähitaistelu- tai uhkailutilanteissa.

Soft-air -aseet

Kaikkien tulee käyttää suojalaseja koko soft air- larpin ajan. Alle kahden metrin etäisyydeltä ei saa ampua. Käytettäessä tehokkaita kaasuaseita tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Osumat taistelussa

Ota selvää ennen larppia kuinka konfliktitilanteessa tulisi toimia. Yleissääntönä: Älä laske pisteitä, eläydy! Kun et tiedä mitä tehdä, kaadu, saat aikaa miettiä. Usein suurinta draamaa tuo näyttävä haavoittuminen.

Jos hahmosi on taistelun vahvempi osapuoli, harkitse tarkkaan, onko vastapelaajan hahmo välttämätöntä tappaa vai onko haavoittaminen parempi ratkaisu tilanteessa.

Erikoisten olentojen kestävyys ja voima voivat olla ennalta arvaamattomia. Tässä tapauksessa siitä on asianmukaisesti ilmoitettava. Jos lopputuloksesta syntyy erimielisyyksiä, ne ratkotaan neuvottelemalla tai viime kädessä kivi-paperi-sakset -menetelmällä. Hyväksi havaittu tapa on sopia tappelun voittaja etukäteen.

 

SUOJUKSET JA HAARNISKAT

Haarniskan osat, kilvet tai muut suojukset eivät saa vaarantaa larppaajien turvallisuutta. Turvallisuusvastaava testaa ne ennen larppia. Vain turvallisuusvastaavan hyväksymiä suojuksia saa käyttää larpissa.

ELÄYTYMINEN

Eläydy haavoihin ja tuskaan: päätä itse kaadutko öristen maahan vai jatkatko verenmaku suussa räivimistä. Hahmosi voi kestää neljä ysimillistä jalkaan, mutta tuntee kovaa kipua ja tuskaa jo ensimmäisestä.

Hahmon kuoltua larppaaja makaa paikallaan, kunnes tilanne on ohi. Pelinjohdon ja muiden pelaajien tehtävänä on huolehtia, että kuolleiden hahmojen pelaajat pääsevät offgame-tilaan. Joskus hahmon ruumiin tilalle voidaan jättää joku hahmon vaatekappale tai viesti.

LÄHEISYYS JA SEN MALLINTAMINEN

Hahmollasi voi larpin aikana olla läheisiä ja intiimejä ihmissuhteita muihin pelin hahmoihin. Larppaajan on tärkeää pohtia ja tiedostaa omat rajansa kosketuksen suhteen ja ilmoittaa ne vastapelaajalle avoimesti ja rehellisesti. Yhtä tärkeää on kuunnella vastapelaajan rajoja ja kunnioittaa niitä ehdottomasti. Kaikenlaiseen koskettamiseen täytyy olla vastapelaajan lupa ennen peliä. Omia rajojaan voi muuttaa ja korjata myös kesken pelin, tällöinkin vastapelaajan velvollisuus on ehdottomasti kunnioittaa uudelleen määriteltyjä rajoja. Läheisyyden pelaamisessa käytettävät rajat valitaan aina sen pelaajan mukaan, jonka henkilökohtaiset rajat ovat tiukemmat. Omia rajojaan ei tarvitse perustella, eikä rajoista tarvitse neuvotella.

Läheisyyttä voidaan larpeissa myös mallintaa eri tavoilla. Mallintaa voidaan kaikkea halauksista suudelmiin ja seksiin. Seksi on aina larpeissa mallinnettua ja sen mallintamisesta tulee sopia etukäteen vastapelaajan kanssa. Seksuaalisia teemoja sisältävistä kohtauksista voi myös kieltäytyä kokonaan.

Hahmojen harrastamaa seksiä voidaan mallintaa esimerkiksi hartiahieronnalla tai Ars Amandi -menetelmällä, jossa kehokontakti rajoittuu käsiin ja käsivarsiin. Seksuaalisia teemoja sisältävä kohtaus voidaan myös jättää kokonaan mallintamatta ja käydä läpi keskustellen tai vaikka roolipelaten.

VARASTAMINEN

Palauta varastamasi tavarat niiden oikeille omistajille larpin jälkeen. Mikäli larppaaja ei halua luopua varastetusta esineestä (esim. kalliista korusta) oikeasti, esine voidaan korvata esimerkiksi korvaavalla esineellä tai viestillä.

HUUMAUSAINEET

Larpeissa huumausaineina käytetään yleensä esimerkiksi makeisia, kalkki- ja hiilitabletteja, simaa tai mehua. Nämä määritellään tapauskohtaisesti ja kuvataan erillisessä ohjeessa. Kaikkiin huumausaineiden vaikutuksiin eläydytään asiaankuuluvasti.

TAIKUUS

Taikuutta hallitsevalla ihmisellä on tiedossaan, kuinka toimia loitsua heitettäessä. Loitsijan tulee kertoa uhrille seuraamukset ja tämän tulee totella, ellei hänellä ole jotain syytä vastustaa loitsua.

SANASTO

Termit, joita hahmot eivät tunne, mutta jotka larppaajien TÄYTYY tuntea:

Apua!

Oikea hätätilanne. Mene heti ottamaan selvää ja auta mahdollisuuksien mukaan.

Bofferi

Pehmustettu ilmastointiteipillä päällystetty ase, jolla lyönti ei oikeasti aiheuta vammoja.

Briiffi

(engl. brief = tiivistelmä tai tiedotustilaisuus)

Kokoontuminen, jossa larpin järjestäjät ja larppaajat käyvät läpi larppiin liittyviä asioita. Alkubriiffi pidetään usein juuri ennen larpin alkua ja sen aikana kerrataan nopeasti larpissa oleelliset asiat ja tiedot. Loppubriiffi pidetään larpin päätyttyä ja sen tarkoitus on käynnistää hahmosta poistumisen prosessi. Debriiffillä tarkoitetaan pelaajan pelinjohdolle kirjoittamaa koontia oman pelinsä tapahtumista. Briiffaamiseksi voidaan kutsua myös pelaajan ja pelinjohdon välistä tai pelaajien keskinäistä keskustelua ja ryhmäytymistä ennen peliä.

Hahmo

Roolihahmo, johon larppaaja eläytyy.

Ingame

Larppiin kuuluva, pelin sisäinen. Voidaan käyttää esim. keskusteluissa selventävänä terminä: "Oletko loukkaantunut ingame vai offgame?" “Tässä pelissä nukutaan ingame.”

Kampanja

Useita larppeja käsittävä pelijatkumo, joka sijoittuu usein esimerkiksi samaan maailmaan tai käsittelee samaa pääjuonta.

Kontakti ja kontaktilista

Kontaktilla viitataan hahmosi tuntemiin muihin larpin hahmoihin. Hahmokuvauksen lopusta löytyy usein kontaktilista, johon on lyhyesti tiivistetty kuvaus hahmosi kontakteista.

Larppaaja

Roolihahmon pelaaja, jota koskevat kaikki mahdolliset nykymaailman säännöt ja kiellot.

Larpula (larppikrapula)

Larpulalla tarkoitetaan larpinjälkeistä alakuloista olotilaa, jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä fyysisen krapulan kanssa. Larpulan syntymiseen vaikuttavat hahmossa koettujen tunnekokemusten purkaminen ja käsittely sekä arkeen palaaminen sosiaalisen tapahtuman jälkeen. Larpula on hyvin yleistä, eikä sitä tarvitse säikähtää, usein alakulo pelin jälkeen haihtuu itsestään muutaman päivän kuluttua.

Larpulaan voi myös auttaa pelin purkaminen kontaktipelaajien kanssa tai pelin tapahtumien purkaminen itsenäisesti  esimerkiksi kirjoittamalla, piirtämällä tai muilla luovilla menetelmillä. Keskustele rohkeasti myös muiden peliin osallistuneiden kanssa, sillä todennäköisesti joku muukin kokee larpulaa samaan aikaan.

NPC (Non Player Character)

Ei-pelaajahahmo, eli avustajahahmo, jolle pelinjohto on käsikirjoittanut tietyn tehtävän tai roolin, mutta jolla ei itsellään ole pelissä juonellista sisältöä. NPC-hahmo voi olla tarjoilija, hovimestari tai nk. keittiönakki (keittiössä auttava henkilö) tai juoneen vaikuttava hahmo (ryöväri, viestinviejä, jne). NPC-hahmojen pelaajilta ei välttämättä vaadita osallistumismaksua. Sama pelaaja voi pelata useampaa NPC-hahmoa pelin aikana.

Offgame

Larpin maailmaan kuulumaton, pelin ulkopuolinen. Voidaan käyttää myös esim. keskusteluissa selventävänä terminä: "Offgame, älä tule lähemmäs." “Saunatilat ovat offgame.”

Pelinjohtaja, PJ

Larpin johtaja, järjestäjä, kirjoittaja ja/tai tapahtuman vastuuhenkilö. Pelinjohtajia voi olla samassa larpissa useita.

Proppi

(engl. prop = rekvisiitta) Kaikki larpin maailmaan sopiva rekvisiitta, aseet yms. Myös hahmon vaatetusta ja asustusta tavataan nimittää propeiksi.

 
Previous page: Säännöt Next page: OIEI ry:n säännöt